13 sep 2011

CLP-GHS labels

De nieuwe voorbedrukte gestanste CLP-GHS labels (Classification, Labelling and Packaging-Global Harmonized System) voor de identificatie van gevaarlijke stoffen zijn beschikbaar sinds 2010!

Voor meer info over CLP-GHS kan u ons contacteren of de brochure downloaden.Terug naar nieuwsoverzicht